Bring troen på sig selv tilbage hos dine ordblinde elever

Dagen, der er dedikeret til dine ordblinde elever

Bring troen på sig selv tilbage hos dine ordblinde elever med ‘Ordblindedagen – alt det du kan!’

Så dine elever ser, at de er lige så fuld af idéer, evner og drømme, som deres klassekammerater

Din ordblindhed stopper dig ikke!
Dine tanker gør …

Jesper Sehested – Ordblind, forfatter og foredragsholder

Har du en gruppe ordblinde elever, som trænger til en succesoplevelse i skolen?

De er kede af, at de ikke kan det samme som deres klassekammerater, fordi de halter bagefter, når bogstaverne tårner sig op foran dem.

Hjælpemidlerne bliver dine elever måske endda sure på. De får dine elever til at føle sig anderledes – også selvom alle elever på skolen har en computer.

Eleverne bliver faktisk bremset af deres tanker omkring sig selv og deres ordblindhed.

Du synes sikkert, at det er svært at give eleverne den oplevelse, som får dem til at indse, at deres hjerner er lige så skarpe som klassekammeraternes – og det kun er bogstaverne de har svært ved.

Du giver dem alle de redskaber du kan. Træning i at afkode bogstavlyde, kurser i at bruge hjælpemidler og fællesskab med de andre ordblinde på skolen. 

Følelsen af at noget mangler, og at du ikke kan give dem det, nager dig måske?

Til tider tænker du, at al den fokus på deres manglende evner til at læse og stave gør dem mere fokuseret på hvad de ikke kan, i stedet for hvad de faktisk kan. Og det er jo en hel del.

Dine elever skal dyrke alt det de kan nu

‘Ordblindedagen – alt det du kan!’  er dedikeret til dine elever og deres evner.  Du vil se dem gå fra at være ubekvemme med, at bogstaverne driller dem til at udfolde deres personlige og faglige evner.

Når dine ordblinde elever får fokus på det, de er gode og helt særlige til, så er det ikke længere afgørende for dem, at de har svært ved at læse og stave.

Du vil skabe positive oplevelser

Du er sikkert læsevejleder eller læsekonsulent og du vil rigtig gerne fylde hverdagen hos dine ordblinde elever med positive oplevelser.

Dine ordblinde elever er på mellemtrinnet eller i udskolingen. De har brug for et kærligt skub mod mere selvtillid og selvværd, så de kan komme til at acceptere og leve et godt liv med deres ordblindhed.

Dine ordblinde elever ændrer tankegang

Når dine ordblinde elever har været til ‘Ordblindedagen – alt det du kan! med Jesper Sehested er det første, de siger ikke længere: “Jeg er ordblind, så jeg kan ikke…” De dukker heller ikke længere hovedet, når de skal fortælle om, hvad de er gode til. 

Tværtimod. De smiler og fortæller om alt det, de er gode til og siger: “Jeg er ordblind, og hvad så?!”

“Det er vigtigt ikke at give op”

Ordblind elev – Bymarkskolen

De begynder, at droppe modstanden mod hjælpemidlerne og begynder at se, at de rent faktisk gør dem i stand til det samme som deres klassekammerater. Ja, de er netop ikke anderledes, når de bruger deres hjælpemidler. 

‘Ordblindedagen – alt det du kan!’ består af nærværende oplevelser for dine elever

En typisk ordblindedag består af et foredrag for dine ordblinde elever, hvor Jesper fortæller, hvilke udfordringer han har mødt på sin vej i skolen og hvordan han er kommet uden om dem.

Dine elever kan spejle sig i en anden ordblind, som er kommet igennem folkeskolen. Så ja, det kan godt lade sig gøre. De kommer til at se, at man godt kan nå sine drømme, hvis man tør at tale åbent om sine udfordringer og spørge andre om hjælp.

Efter foredraget vil Jesper også tale med eleverne om deres tilgang til at bruge hjælpemidlerne – og hvad de tænker om sig selv og hjælpemidlerne.

Jesper hjælper dem med at droppe deres modstand mod hjælpemidlerne. De er faktisk ikke så irriterende og dårlige, som dine elever ofte bilder sig selv ind. Eleverne indser, at de kan være en stor hjælp, når de først kan se meningen med dem. Eleverne får også testet af i praksis, at de faktisk ikke er så ringe endda. 

Som et vigtigt tredje element arbejder Jesper med elevernes selvopfattelse og syn på sig selv i forhold til deres ordblindhed. Udover at lade sig inspirere af Jespers historie, får eleverne også hjælp til at finde frem til, at de ikke er deres ordblindhed. Det er ofte elevernes tanker, der bremser dem – ikke deres ordblindhed i sig selv. Med en aktivitet rettet mod elevernes selvopfattelse, får de sået en masse frø til at indse, at de er helt perfekte, som de er og at deres liv ikke skal defineres af deres ordblindhed. I stedet for at fokusere på at bogstaverne driller, får de lyst til at suge viden til sig, og udvikle sig fagligt og personligt. 

Det var interessant at høre, at han lavede ballade for at komme væk fra bogstaverne og ikke fordi han havde lyst
– han var ligesom nødt til det.

Ordblind elev – Bymarkskolen

Det er også muligt at kombinere ordblindedagen med skriveworkshoppen ‘Historien spiser stavefejl til morgenmad’. Her prøver elever kræfter med at fortælle en god historie. De lærer, at det at fortælle det, som er inde i hovedet ikke begrænses af deres evner til at læse og stave.

Jesper Sehested fokuserer på det han kan – ikke bogstaverne

Efter mange års vedvarende fokus i folkeskolen på at han ikke kunne afkode bogstaverne som sine kammerater fandt Jesper ud af i 10. klasse, at det var ikke hans ordblindhed der bremsede ham. Det var hans selvopfattelse. Nemlig hvordan han så ordblindheden som årsagen til at han ikke kunne noget.

Ja, han havde svært ved det han blev målt på i dansktimerne. Nemlig at læse og stave. Det bredte sig også til andre fag, hvor bogstaverne fyldte mere og mere, som årene gik.

Men da Jesper indså, at han kunne spørge om hjælp til det han havde svært ved og byde ind med det han var god til, så kunne han komme rigtig langt både personlig og fagligt.

I dag har Jesper gennemført en uddannelse, har sin egen virksomhed ‘Etlivsomordblind.dk’ og hjælper til dagligt ordblinde børn og unge med at acceptere sin ordblindhed. Det gør han bl.a. med foredrag, workshops, mentorarbejde og rådgivning, som han bygger på sine egne erfaringer som ordblind, oplevelser og viden fra sit daglige arbejde og senest hans toårige uddannelse som LifeCoach. 

Alt det, gør Jesper i stand til både at vise dine elever, hvordan man kan tackle sin ordblindhed og samtidig hjælpe dem til at acceptere deres egen ordblindhed.

Interesseret i at få Jesper ud til en ordblindedag for dine elever?

Ring til Jesper på 23720231 eller skriv til jesper@etlivsomordblind.dk i dag.

Så kan Jesper fortælle mere om ‘Ordblindedagen – alt det jeg kan!’ og hvordan dagen passer til dine elever og de praktiske forhold.